Kategori Fiqih

HIJRAH 3.903

Meluruskan Pemahaman Mengenai Taqiyyah

Oleh: Ismail Amin Taqiyyah adalah diantara perkara penting dalam Islam yang senantiasa disalah pahami, terlebih lagi jika dikaitkan dengan Muslim Syiah. Oleh kelompok anti Syiah, taqiyyah diartikan sebagai bentuk amalan yang dilakukan Syiah untuk...

lilin 797

Enam Catatan tentang Taklid

Oleh: Soeltan Noer Taklid adalah suatu istilah fikih dalam Islam yang bermakna ikutnya seseorang kepada seorang mujtahid dalam hukum-hukum praktis (ahkam ‘amali) agama. Taklid dalam prinsip-prinsip agama (ushuluddin) tidak di bolehkan dan seseorang harus meyakini prinsip-prinsip...

dou3aa14 1.527

Taqlid dalam Ajaran Ahlul Bait As (Bag. 2)

Oleh: Abu Qurba   Dalil-Dalil Keharusan Bertaqlid Paling tidak ada lima argumen yang bisa dijadikan sebagai dasar kebolehan dan keharusan bertaqlid bagi orang-orang awam – dalam masalah-masalah fiqih – kepada  seorang mujtahid atau marja’. ...

photo_2016-12-07_15-49-01 1.042

Taqlid dalam Ajaran Ahlul Bait As (Bag. 1)

Oleh: Abu Qurba Mukadimah Agama Islam – sebagaimana maklum – meliputi masalah-masalah aqidah, fiqih dan akhlak.  Di dalam masalah aqidah ( ushuluddin ), khususnya menurut ajaran madzhab Ahlul Bait as, seorang muslim tidak dibenarkan...